Regulamin 2023

Regulamin klasyfikacji Lekkoatleta Roku i Biegacz Roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem klasyfikacji jest stowarzyszenie „Towarzystwo Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie”, dalej zwane Klubem.

2. Udział w klasyfikacjach biorą automatycznie wszyscy członkowie Towarzystwa Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie, startujący w zawodach w roku kalendarzowym. Nie wymaga się zgłaszania chęci udziału.

3. Klasyfikacja Lekkoatleta Roku dotyczy zawodników startujących w zawodach lekkoatletycznych w hali i na stadionie, należących do kalendarza PZLA i ŚZLA.

4. Klasyfikacja Biegacz Roku dotyczy zawodników startujących w biegach ulicznych, przełajowych i górskich.

5. Zawodnicy mogą być sklasyfikowano w dwóch rankingach (Lekkoatleta, Biegacz)

6. Klasyfikacja będzie obejmowała również podział na kategorie wiekowe.

7. Do klasyfikacji liczą się tylko starty, w których zawodnik reprezentuje Klub.

NAGRODY

1. Nagrody będą przyznawane zawodnikom na Gali Klubu w roku następnym. Rodzaj nagrody i ilość jest uzależniony od sytuacji finansowej Klubu.

2. Nagroda przysługuje także zawodnikom, którzy uzyskają odpowiednie rezultaty a, przed rozdaniem nagród przestaną formalnie być członkami Klubu.

3. Nagród nie otrzymają zawodnicy, ukarani przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Kar i Nagród

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DO KLASYFIKACJI LEKKOATLETA ROKU.

1. Punkty przyznawane są za:

 • Uzyskanie klasy sportowej (najlepszy wynik)
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Polski PZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Zajęte miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski PZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Makroregionu, bez względu na kategorię wiekową
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Śląska SZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Zajęte miejsce na Halowych Mistrzostwach Śląska SZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Zdobycie punktów w Ligach Lekkoatletycznych,
 • Poprawienie Rekordu Klubu
 • Poprawienie Rekordu Życiowego
 • Udział w zawodach

2. Ilość przyznawanych punktów:

 • Za uzyskanie klasy sportowej:
Klasa MM M I II III IV V
Punkty 320 160 80 40 20 10 5
 • Za uzyskane miejsce na Mistrzostwach Polski, Halowe Mistrzostwa Polski:
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Punkty 100 90 80 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
 • Za uzyskane miejsce na Mistrzostwach Makroregionu, Mistrzostwach Śląska, Halowych Mistrzostwach Śląska:
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8
Punkty 40 30 20 10 9 8 7 6
 • Punkty uzyskane w lidze lekkoatletycznej

– liczba punktów uzyskanych przez zawodnika w konkurencji indywidualnej podzielona przez 10.

- punkty zdobyte w biegu sztafetowym dzielone są najpierw na każdego członka sztafety, a następnie przez 10.

- zawodnicy z kategorii U15,U16 sklasyfikowani w PZLA wieloboje ukierunkowane zdobywają punkty wyłącznie do klasyfikacji kategorii młodzik ( U15, U16) – liczba punktów podzielona przez 10.

 • Za poprawienie rekordu klubu, ilość punktów uzależniona jest od kategorii wiekowej. Zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord klubu, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord w sezonie na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów
Rekord Absolutny Rekord Klubu U20 U18 U16 U14 U12
Punkty 40 30 25 20 15 10
 • Za wpisanie nowej pozycji w tabeli rekordów klubu, ilość punktów uzależniona jest od kategorii wiekowej. Zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord klubu, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord w sezonie na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów
Rekord Absolutny Rekord Klubu U20 U18 U16 U14 U12
Punkty 20 15 12,5 10 7,5 5
 • Za poprawienie Rekordu Życiowego, zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord życiowy, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów – 5pkt.
 • Za udział zawodach – 1 pkt.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DO KLASYFIKACJI BIEGACZ ROKU.

1. Punkty przyznawane są za:

 • Uzyskanie klasy sportowej (za najlepszy wynik)
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Świata Masters, Mistrzostwach Polski PZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Śląska SZLA, bez względu na kategorię wiekową
 • Za najlepszy wynik na dystansie 5km, 10km, 15km, Półmaratonie, Maratonie
 • Poprawienie Rekordu Klubu
 • Poprawienie Rekordu Życiowego
 • Udział w zawodach

2. Ilość przyznawanych punktów:

 • Uzyskanie klasy sportowej:
Klasa MM M I II III IV V
Punkty 320 160 80 40 20 10 5
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Świata Masters, Mistrzostwach Polski PZLA, Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, Mistrzostwach Polski w biegach górskich bez względu na kategorię wiekową
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Punkty 100 90 80 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
 • Zajęte miejsce na Mistrzostwach Śląska SZLA, bez względu na kategorię wiekową
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8
Punkty 40 30 20 10 9 8 7 6
 • Zajęte miejsce na zawodach w Biegach Przełajowych i Biegach Górskich należących do kalendarza PZLA i SZLA
Miejsce 1 2 3
Punkty 20 10 5
 • Na podstawie oceny wyniku kalkulatora klasyfikacji wiekowej za najlepszy wynik w roku na danym dystansie tj. 5km, 10km, 15km, półmaratońskim i maratońskim. Trasa musi posiadać minimum ATEST PZLA. Uzyskany wynik % wydajaności wiekowej  dzielimy przez 10. Na przykład 72,74/10 = 7,274pkt. Kalkulator znajduje się na stronie http://www.tlathletics.pl/ranking-klubowy/kalkulator-klasyfikacji-wiekowej/
 • Poprawienie Rekordu Klubu

Za poprawienie rekordu klubu, ilość punktów uzależniona jest od kategorii wiekowej. Zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord klubu, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord w sezonie na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów

Rekord Absolutny Rekord Klubu U20 U18 U16 U14 U12
Punkty 40 30 25 20 15 10
 • Za wpisanie nowej pozycji w tabeli rekordów klubu, ilość punktów uzależniona jest od kategorii wiekowej. Zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord klubu, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord w sezonie na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów
Rekord Absolutny Rekord Klubu U20 U18 U16 U14 U12
Punkty 20 15 12,5 10 7,5 5
 • Za poprawienie Rekordu Życiowego, zawodnik zdobywa punkty poprawiając każdy rekord życiowy, tzn. wielokrotnie poprawiając rekord na tym samym dystansie, każdorazowo uzyskuje odpowiednią liczbę punktów – 5pkt.
 • Za udział zawodach – 1 pkt.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Ostateczne decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody należy do zarządu Klubu.
 • Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga zarząd Klubu.
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest