Kalkulator Klasyfikacji Wiekowej

Kalkulator Klasyfikacji Wiekowej

Kalkulator klasyfikacji wiekowej służy do sklasyfikowania osiągniętych wyników w kategoriach weteranów ( od 35 lat i starsi) i porównania ich na podstawie skuteczności % w danym wieku. 

Events
Distance:
miles km
Your result
Age: Sex: M F Time/distance/height:
Age-grading
Factor: Age-graded result:
Open std: Age std: Age-performance %: Factors:
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest