Zarząd i Komisja

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

  • Jakub Staśkiewicz

WICEPREZESI ZARZĄDU

  • Dagmara Dziuk
  • Sebastian Urbanek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

  • Bożena Urbanek
  • Tomasz Maron

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

  • Agnieszka Hetmaniok

 WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  • Mirosław Piłatowski

SEKRETARZ KOMISJI

  • Rafał Bryła
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest